Werkwijze Peuterspeelzaal

Uw kind kan vanaf de leeftijd van 2 jaar bij de peuterspeelzaal komen spelen. Hier leert hij/zij samen te spelen en delen. De kinderen volgen een vaste dagindeling. Nadat u uw kind hebt gebracht, gaat uw kind vrij spelen of doet mee aan een aangeboden spel. Daarna wordt een activiteit aangeboden, die aansluit op het thema. Deze activiteit stimuleert de verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals motoriek, denken en fantasie, goed met elkaar omgaan en goed en kwaad van elkaar onderscheiden.

Dan is het tijd voor een kaakje, waarbij voorgelezen of een liedje gezongen wordt. Uw kind kan hierna lekker buiten spelen of bij slecht weer in de speelhal beweegspelletjes doen. Daarna is het alweer tijd voor de dag afsluiting in de kring. Uw kind krijgt nog een keer wat te drinken en een kaakje, waarbij weer gezongen wordt en er wordt nog een activiteit aangeboden. Als uw kind jarig is of voor het laatst bij de peuterspeelzaal is, wordt de verjaardag of het afscheid in de kring gevierd.