Bij het ophalen krijgt u altijd te horen hoe de dag is verlopen en wat uw kind heeft gedaan.
Bij het brengen horen wij graag of er bijzonderheden zijn zoals een slechte nacht, komt er iemand anders ophalen, sprongen in de ontwikkeling, verandering in dagschema’s enz. Bij kinderen tot 1 jaar is het mogelijk dat wij dagelijks in een zelf meegenomen schriftje schrijven hoe de dag is verlopen.

Twee maal per jaar wordt u uitgenodigd voor een kindgesprek. Tijdens dit gesprek bespreekt de pedagogisch medewerker de ontwikkeling van uw kind en worden afspraken gemaakt om de ontwikkeling, indien nodig, op het gebied van de emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en normen en waarden te stimuleren. Daarin trekken we altijd samen met u, als ouders op. Heeft u zelf vragen of tussendoor behoefte aan een gesprek, dan kunt u dit altijd aanvragen bij de pedagogisch medewerkers.