Wij organiseren een aantal keer per jaar ouderavonden, cursussen en/of bijeenkomsten gericht op diverse thema’s.

De opvang en school organiseren samen met een pedagoog van Stichting PUSH en de wijkverpleegkundige van het CJG bijeenkomsten voor ouders  gericht op thema’s zoals ‘gedrag bij jonge kinderen’, ‘passend spelmateriaal’, zelfredzaamheid, ‘taal en rekenen’. In samenwerking met Stichting PUSH organiseren wij ook de Samenspeelmiddagen.

  • Later in dit schooljaar volgen er meer bijeenkomsten.