GEZOCHT: enthousiaste ouders
Heeft u hart voor de kwaliteit van het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang van het Startpunt-Bobbie-Kwetternest? Dan is de Oudercommissie (LOC) iets voor u!

Wie zijn wij?
Wij zijn ouders van kinderen van kinderopvang Startpunt. Momenteel bestaat onze oudercommissie uit de volgende leden: Marloes Breederveld (kdv Startpunt-bso Bobbie), Sara van Duijn (kdv-bso Startpunt), Josephine Hoek (psz Startpunt), Hugo v Eijk (kdv Startpunt) en Kim Hoebee (psz Kwetternest).

Wat doen wij?
De OC van Startpunt-Bobbie-Kwetternest heeft de volgende taken en doelstellingen:

  • de belangenbehartiging van de kinderen en van u als ouder
  • bewaken van en advisering over de kwaliteit van de kinderopvang (denk aan: hygiëne. veiligheid, omgang met de kinderen)
  • meedenken over en helpen bij leuke activiteiten voor kinderen en ouders

Hoe doen wij dat?
Als OC komen wij ongeveer zes keer per jaar bij elkaar. Aan deze vergadering neemt ook de locatiemanager van Startpunt-Bobbie-Kwetternest (Kimberley Kornelisse), de directeur van school (Juliëtte van der Lugt) en een ouder van de OC van school deel. Ook is er de mogelijkheid om met de OC leden onderling te overleggen. Hierdoor communiceren wij direct met de leiding en kunnen we dus direct advies uitbrengen.

Ouders van de BSO en peuterspeelzaal gezocht!
We zoeken nog vaders en moeders van de buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal die de OC willen versterken. Als je lid wilt worden of een keer aan een vergadering wilt deelnemen, spreek dan een van de OC-leden of de locatiemanager aan. Je kunt ook een mail sturen aan opvang.startpunt@wijzer.nu.