Wij werken graag samen met ouders en hebben diverse activiteiten voor en met ouders. Hieronder vindt u een aantal van deze activiteiten;

  • Overdracht en Kindgesprekken
  • Een locatie oudercommissie met ouders van kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en BSO Startpunt
  • Een centrale oudercommissie met ouders van de diverse locaties van Wijzer in opvang
  • Samen Speelbijeenkomsten (meer informatie vindt u onder het kopje overige activiteiten)
  • Ouderavonden, cursussen en bijeenkomsten gericht op diverse thema’s
  • Hulp bij activiteiten zoals feestjes en uitstapjes

Door samen te werken en te denken, dragen we samen intensief bij aan de ontwikkeling van het kind, de locatie en de organisatie.