Startblokken
Samen met de basisschool werken wij regelmatig aan thema’s. Tijdens deze thema’s worden activiteiten aangeboden aan uw kind, die aansluiten op de verschillende ontwikkelingsgebieden van de kinderen. Hierdoor wordt het Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aanbod optimaal benut, ook voor de kinderen die geen VVE verwijzing hebben. Ieder thema heeft een startactiviteit en een afsluiting, bijvoorbeeld het voorlezen van een boek, een rollenspel of andere activiteit. Vaak wordt er tijdens thema’s ook wat extra gedaan in de vorm van iets bakken, klaarmaken met de kinderen of iemand uitnodigen voor een activiteit (een verpleegkundige voor thema ziek zijn of een uitstapje naar bijvoorbeeld een dierenwinkel of supermarkt). Er wordt getracht in kleine groepjes te werken, zodat de kinderen meer aandacht krijgen. Uw kind wordt gestimuleerd mee te doen aan een activiteit, maar wordt niet verplicht. Hij of zij kan daardoor leren om keuzes te maken.

Opbrengstgericht werken
Wijzer in Opvang & Onderwijs zorgt ervoor, in het belang van het kind, het beste uit uw kind te halen door leer- en ontwikkelingsachterstanden in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken, te voorkomen of te beperken.

Er wordt bij het Startpunt dagelijks een logboek bijgehouden, waarop waardevolle informatie wordt genoteerd van die dag. Denk aan kansrijke momenten, bijzondere ontwikkelingen van een kind, overdracht bij brengen en halen, evaluatie van de activiteiten. Ook worden de activiteiten die wij aanbieden gekoppeld aan (onderwijs) doelen, zodat wij gericht een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van uw kind. Uiteraard is er ruimte om in te spelen op de behoefte van de kinderen.

De pedagogisch medewerkers maken gebruik van een vaste dagindeling. Het dagritme is een belangrijk instrument voor zowel het kind als de pedagogisch medewerker. Een goed dagritme zorgt voor overzicht en biedt een afwisselend programma waarmee tegemoet gekomen wordt aan de verschillende behoeften van de kinderen.

Warme overdracht, doorgaande lijn en samenwerking met scholen
De pedagogisch medewerkers vullen 6 weken voordat een kind 4 jaar wordt de warme overdracht in en mailen deze naar de school. Naast de warme overdracht worden ook de laatste 2 observaties meegestuurd. Er wordt contact opgenomen met de leerkracht, wanneer de pedagogisch medewerkers het belangrijk vinden om zaken toe te lichten. Wanneer een kind van de opvang naar onze school gaat, vindt er al eerder overdracht plaats in het 3+ overleg.