Medicijngebruik
De pedagogisch medewerkers mogen geen koortsverlagende middelen toedienen. Gebruikt uw kind medicijnen op doktersrecept of slaapverwekkende hoestsiroop, dan vult u hiervoor een toestemmingsformulier in. Ook neemt u de gebruiksaanwijzing met de pedagogisch medewerker door.

Bij de Downloads vindt u het formulier wat ingevuld dient te worden bij medicijngebruik.