Wennen
Als u uw kind heeft ingeschreven, maakt u met de pedagogisch medewerker afspraken over het wennen in de groep. Baby’s, peuters en kinderen hebben ieder hun eigen wenperiode. Over het algemeen went uw kind op de dag van de week dat hij of zij opgevangen zal gaan worden. Tijdens het wennen worden het eten en slapen meegenomen, zodat dit ook al eens gedaan is door uw kind.