Werkwijze Buitenschoolse Opvang

Uw kind kan van de leeftijd van 4 tot 13 jaar voor en na school en in vakanties worden opgevangen bij de buitenschoolse opvang. Wanneer uw kind ook op school blijft eten, kan dat bij de tussen schoolse opvang.

Voorschoolse opvang

Uw kind wordt welkom geheten door de pedagogisch medewerker, waarna hij of zij vrij kan gaan spelen of een activiteit kan gaan doen. De kinderen gaan op tijd naar de klas. De kleuters worden door de pedagogisch medewerkers naar de klas gebracht en vanaf groep 3 mogen de kinderen zelf naar de klas gaan.

Tussen schoolse opvang

Wanneer uw kind op school eet, luncht hij/zij in de groep onder leiding van de eigen leerkracht, pedagogisch medewerkers of vrijwilligers. U geeft zelf eten en drinken mee aan uw kind.  Na het eten spelen de kinderen buiten. Bij slecht weer wordt er binnen gespeeld in diverse lokalen/speelhal. Na de pauze komen de leerkrachten de kinderen ophalen op het plein. Meer informatie over de tussenschoolse opvang vindt u onder de school button.

Naschoolse opvang

Nadat de lessen zijn afgelopen, wordt uw kind opgevangen bij de naschoolse opvang totdat u klaar bent met uw werk. De opvang is gevestigd in de twee peuterspeelzalen en in de bibliotheek van school. De pedagogisch medewerker haalt de jongste kinderen op tijd op uit de klas. De oudere kinderen komen zelf naar de opvang toe. Eerst wordt met de kinderen gedronken en fruit gegeten.

Uw kind wordt ingedeeld in een basisgroep, maar kan zelf kiezen naar welke ruimte hij/zij wil gaan, zoals de speelhal, computerruimte, naar buiten of het eigen lokaal waar hoeken zijn gecreëerd en er knutselactiviteiten worden aangeboden. Uw kind kiest zelf aan welke activiteit hij/zij wil deelnemen. De pedagogisch medewerker stimuleert uw kind om zelf keuzes te maken en biedt activiteiten aan, die passen bij de belevingswereld, ontwikkeling en interesse van uw kind. De kinderen kunnen bij vriendjes in de andere groepen spelen. De oudere kinderen mogen met toestemming van hun ouders zonder begeleiding buitenspelen.

Vakantie opvang

In schoolvakanties is het ook mogelijk om BSO af te nemen. U heeft keuze uit het aantal vakantieweken dat u opvang wilt afnemen. Bij een vakantiepakket vangen wij uw kind ook op als school een rooster vrije (mid)dag heeft. Dit kan maximaal 10 x in het jaar.

In schoolvakanties organiseren wij diverse activiteiten en uitstapjes voor de verschillende bso leeftijden zoals een museum bezoek, zwemmen, naar een binnenspeeltuin,  het skate park of een speeltuintje in de buurt. Het kan dan zijn dat we met het openbaar vervoer of het busje van de organisatie reizen.

De activiteiten worden voor iedere vakantie kenbaar gemaakt in een activiteitenboekje.  Het kan voor komen dat een activiteit of uitstapje niet door gaat door bijvoorbeeld onverwachts meer of minder kinderen, extreem warm of slecht weer.