De taak van de ouderraad (OR) is:
• Het bevorderen van de bloei van de school.
• Het organiseren van allerlei festiviteiten, samen met het team, zoals: Sinterklaas, kerst, Pasen, het schoolkamp, de schoolreis, et cetera.
• Het verzorgen van thee en koffie op de rapport- en ouderavonden en helpen bij diverse activiteiten binnen en buiten de school.

De taakverdeling binnen de ouderraad
De penningmeester beheert de gelden van de vrijwillige bijdrage, de schoolreis, het schoolkamp en het spaarfonds. De secretaris en penningmeester geven 1 maal per jaar op de algemene ouderavond een schriftelijk verslag van de werkzaamheden en financiële verantwoording.

Daarnaast zijn er heel veel hulpouders die allerlei activiteiten op school begeleiden zoals de bibliotheek, creatieve middagen, sportdagen, schoolreizen, museumbezoek en nog veel mee.
We willen graag laten weten dat we heel blij zijn met onze hulpouders!

De vrijwillige ouderbijdrage 
Ieder jaar wordt er door onze Ouderraad (OR) in een algemene bijeenkomst, die voor alle ouders/verzorgers toegankelijk is, uitgelegd wat er het afgelopen jaar is uitgegeven en waaraan.
De ouderbijdrage bestaat uit twee delen: het ene deel is de bijdrage voor de schoolreis, het andere deel is de ouderbijdrage waarvan wij alle activiteiten betalen zoals kerst, paasontbijt, Sinterklaascadeautjes, museum dag, activiteiten bij de koningspelen, sportdagen en nog veel meer. Zonder deze ouderbijdrage is het voor ons niet mogelijk om deze activiteiten voor uw kind te organiseren.
Als de betaling van de ouderbijdrage door onvoorziene omstandigheden niet voldaan kan worden, verzoeken wij u hiervoor zo snel mogelijk contact op te nemen met de directeur. U kunt de ouderbijdrage overmaken op de rekening van de ouderraad. U wordt door middel van een brief vooraf geïnformeerd door de penningmeester.

Het spaarfonds
Uw vrijwillige bijdrage hieraan kunt u zelf bepalen. Dit fonds wordt aangewend voor diverse zaken ten behoeve van het IKC Startpunt. De verantwoording van de gelden vindt jaarlijks plaats op de ouderavond in oktober en is ook te vinden onderaan deze informatie.
Vorig jaar is er een zonnedoek op het kleuterplein aangeschaft, nieuwe sportbroekjes voor de sporttoernooien en meubeltjes voor de huishoeken in de groepen 1-2.

Ouderraadsleden

Jocé Bouter (Julian, groep 7/8)

Imke Weltevreden (Lars en Lotte, groep 5/6)

Marjolein Pas (Mae, groep 7 en Lynn, groep 3)

Chantal Clarke (Kayne, groep 7/8)

Elina Schipper (Romano, groep 7) – voorzitter

Debbie Voskamp (Eloy, groep 4)

Melanie Koudijzer (Mack, groep 7/8)

Wouter de Nie (Noortje, groep 5/6) – penningmeester

 

Financiële verantwoording 

2017-2018 financiële verantwoording OR Startpunt