De MR van IKC Startpunt en IKC Panta Rhei bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding.
De MR houdt zich bezig met inhoudelijke onderwerpen betreffende de gang van zaken op school (schoolbeleid). Ieder jaar bespreken we o.a. de volgende onderwerpen: scholing MR, begroting, opvang, vakantierooster, invulling cao, taakbeleid, schoolplan, schoolgids, nascholing, en de formatie.

Na elke vergadering worden er notulen opgesteld. Bij de afronding van een MR-jaar (schooljaar) wordt er jaarverslag opgesteld. Dit jaarverslag is een samenvatting van de notulen van het afgelopen jaar. Het jaarverslag en de notulen staan op deze pagina.

Naast de jaarlijkse onderwerpen en het kritisch en opbouwend meedenken over het schoolbeleid worden indien nodig onderwerpen vanuit de MR-leden zelf op de agenda gezet. Heeft u zelf tips of aanbevelingen, dan zijn wij te bereiken via het volgende mailadres:

mr-startpuntpantarhei@wijzer.nu

U kunt als geïnteresseerde aanschuiven bij een vergadering. Wilt u dit van tevoren melden bij één van de MR-leden.
Dinsdag 11 december 2018: 20.00 Startpunt
Dinsdag 22 januari 2019 20.00 Panta rhei
Dinsdag 12 maart 2019: 20.00 Startpunt
Dinsdag 14 mei 2019: 20.00 Panta rhei
Dinsdag 25 juni 2019: 20.00 Startpunt

De personeelsgeleding:

Startpunt: Mariska Romijn, Simone Noordzij en Debbie Huizinga

Panta Rhei: Marjolein Breugom en Silvia de Korte

De oudergeleding:

Startpunt: Mirjam Rietdijk (Daniel, groep 5/6b), Marcel Klem (Sanne, groep 7/8b en Yfke, groep 5a) en Susanne Boeckx (Lynn, groep 3b)

Panta Rhei: Peter Gerritsen (Mea, groep 6/7d en Sil, groep 7/8d), Jeroen Nakken (Joeri, groep 7/8d)

Jaarplanning

2018-2019 Jaarplanning MR

Jaarverslagen

1516 – jaarverslag MR

1617 Jaarverslag MR

Notulen 

2017-2018 besluitenlijst MR definitief

Nieuwsbrieven MR

2017-12 Medezeggenschapsraad Nieuwsbrief 1

2018-04 Medezeggenschapsraad Nieuwsbrief 2

2018-06 Medezeggenschapsraad Nieuwsbrief 3