Een goede en gelijkwaardige samenwerking met ouders is van groot belang. Immers, zij hebben de meeste kennis en ervaring als het gaat om het kind.

We vragen ouders daarom zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van veranderingen die van invloed zijn op uw kind.

Dat kan via de mail (zie Team), maar uiteraard heeft een persoonlijk gesprek de voorkeur. We willen ouders vragen dit voornamelijk na schooltijd te laten plaatsvinden, zodat we in de ochtend alle aandacht aan de kinderen kunnen besteden.

Daarnaast zijn er in de school diverse activiteiten waar de inbreng en deelname van ouders gewenst is. Bij praktische zaken als uitstapjes of feesten en activiteiten, maar uiteraard ook om mee te denken. Praktische zaken worden mede georganiseerd door de Ouderraad. De Medezeggenschapsraad denkt kritisch mee met inhoudelijke schoolzaken. Jaarlijks worden panelgroepen gevormd om diverse items te bespreken, in 2018 start de panelgroep Communicatie.

Uiteraard staan we open voor constructieve feedback. Mocht daar iets zijn wat onze aandacht behoeft, loopt u dan gerust binnen bij iemand van het managementteam.