Het overblijven (tussenschoolse opvang) op school is door opvang en onderwijs samen op professionele wijze opgezet. Hieronder geven wij zo duidelijk mogelijk weer hoe de opvang binnen de huidige schooltijden geregeld wordt.

Er is geen continurooster. Overblijven gebeurt vrijwillig en tegen betaling en is alleen voor werkende ouders. De kinderen eten gezamenlijk in de centrale ruimte. De tafels worden gedekt met borden, bekers en bestek. Aan elke tafel kunnen 7 tot 8 kinderen onder begeleiding van geschoold personeel en hulpouders hun lunch gebruiken.

Spelregels Tussenschoolse Opvang

 • Overblijven goed, maar alleen als het moet
 • Kosten
 • Wijziging betalingen
 • Betalingsachterstanden
 • Werkwijze aanmelden voor kleuterouders
 • Werkwijze aanmelden vanaf groep 3
 • Blok 1 groep 1 t/m 3
 • Blok 2 groep 4 t/m 8
 • Bij slecht weer
 • Pauze Sport
 • Regels in het kort

Overblijven goed, maar alleen als het moet!
De tussenschoolse opvang is voor kinderen van ouders, die door (vrijwilligers) werk niet in de gelegenheid zijn hun kind(eren) tussen de middag op te vangen. Wij hebben gemerkt dat de groepen die wij opvangen zijn gegroeid, waardoor wij ons motto ‘Overblijven goed, maar alleen als het moet’ nogmaals onder de aandacht brengen. Er kan een keuze gemaakt worden voor overblijven met eigen eten en drinken of overblijven met een volledig verzorgde lunch met drinken. Contact gegevens overblijf;                                   Coördinator: Rachel Geeve (aanwezig op ma, di en do)
Emailadres: ikcstartpunt-overblijf@wijzer.nu

Bankrekeningnummer:  NL63 RABO 0314 5998 94     T.N.V. Kids vizier B.V.

Kosten
Als u kiest voor een eigen lunch kost dat € 1,65 per keer en een verzorgde lunch kost € 3,00 per keer. Om de administratieve handelingen tot een minimum te beperken, werken we met twee soorten strippenkaarten.
Een 12- strippenkaart exclusief lunch: 19,80                          

Een 12- strippenkaart inclusief lunch: 36,-

Wijziging betalingen

Per januari 2017 kunt u alleen nog digitaal overschrijven naar onderstaande bankrekening. Voor losse afnames geldt ook digitaal overschrijven. Het is dus ook niet meer mogelijk om pinbetalingen te doen of contant geld in een envelopje af te geven. Bij de overschrijving verzoeken wij u de naam van uw kind(eren), de klas en soort afname te vermelden bij de mededelingen. Het doel van deze wijziging is efficiëntere administratie en geen risico’s met contant geld. Bankrekeningnummer: NL63 RABO 0314 5998 94           T.N.V. Kids Vizier B.V.

Betalingsachterstanden
Wanneer uw kind bijna door de strippenkaart heen is, ontvangt u een mailtje.
Wanneer uw kind -5 strippen staat, ontvangt u een mailtje met het verzoek de achterstand binnen 2 weken te betalen. Is dit niet betaald binnen een termijn van 2 weken, dan kan uw kind geen gebruik maken van de tussenschoolse opvang, totdat de achterstand betaald is. Wilt u betalen in termijnen, neem dan contact op met de directie.
Wij adviseren u, bij te houden wanneer uw kind gebruik heeft gemaakt van de overblijf en hoeveel strippen u over heeft om betalingsachterstanden te voorkomen.

Werkwijze aanmelden voor kleuterouders
Als uw kleuter over gaat blijven, dan geeft u dit aan op de deelnamelijsten die naast de ingang van elke kleuterklas zijn opgehangen. U geeft tevens aan of uw kind zelf eten meeneemt of gebruik maakt van het lunch arrangement.
O= eigen lunch en drinken                                                              X= luncharrangement

Werkwijze aanmelden vanaf groep 3

 • Het is van belang dat u ’s morgens aan uw kind doorgeeft of hij of/zij gaat overblijven en daarbij gebruik maakt van eigen brood en drinken of het luncharrangement.
 • De leerkracht van uw kind(eren) vraagt ’s morgens welke kinderen er gaan overblijven en noteert dit op een briefje.
 • De overblijfleiding haalt de briefjes uit de klas op en noteert dit op de strippenkaart van de kinderen.
 • De kinderen die gebruik maken van het luncharrangement krijgen appelsap of (karne)melk of bij allergieën (suikervrije)siroop.
 • Kinderen met eigen lunch kunnen na hun eigen drinken een extra bekertje appelsap of melk krijgen.
 • Wilt u geen ongezonde lunch of snoep meegeven! Alle kinderen krijgen in het kader van de ‘Gezonde School’ na het eten een stuk fruit of komkommer van de overblijf. Heeft u een ongezonde lunch of ‘toetje’ meegegeven, dan zullen wij in het broodtrommeltje/in de tas van uw kind een briefje stoppen met ‘Oeps, wilt u de volgende keer een gezonde lunch meegeven!’

Blok 1 groep 1 t/m 3
Om 12.00 uur gaan de kinderen uit groep 1, 2, 3 onder begeleiding van medewerkers (hulpouders en een pedagogisch medewerker) eten in het schoolrestaurant. Rond 12.30 uur gaan de kinderen uit groep 1 en 2 onder begeleiding van de medewerkers buitenspelen op het kleuterplein en de kinderen uit groep 3 onder begeleiding van medewerkers buitenspelen op het grote plein.

Blok 2 groep 4 t/m 8
Om 12.00 uur gaan de kinderen uit de groepen 4 t/m 8 onder begeleiding van de medewerkers (hulpouders en een pedagogisch medewerker) buitenspelen op het grote plein. De kinderen melden zich aan bij de leiding van de overblijf, voordat ze naar buiten gaan. Om 12.30 uur gaan de kinderen naar binnen om in het schoolrestaurant en de schoolbibliotheek te eten.

Bij slecht weer
Wij streven er naar om de kinderen de gelegenheid te geven een frisse neus te halen en buiten te spelen. Mocht het heel hard regenen dan blijven de kinderen binnen. De kinderen van Blok 1 kunnen dan spelen in de speellokalen, de kleuterhal en het BSO lokaal. De kinderen van Blok 2 maken dan gebruik van de bibliotheek, een aantal lokalen en de hal.

Pauzesport

Op dinsdag en donderdag is er ‘pauze sport’ onder begeleiding van E25.

Regels in het kort

 • Tijdens de tussenschoolse opvang mogen er geen mobiele telefoons van de kinderen aanwezig zijn.
 • In verband met de drukte op het plein kunnen er geen stepjes, wave boards en skates gebruikt worden.
 • Voetballen mag alleen in de kooi.
 • Op het grote plein mag er gespeeld worden tot het schuurtje, in de speeltuin, in de kooi en het speelplein bij de school. Achter de flat en het schoolgebouw mag niet gespeeld worden.
 • Tijdens de overblijf gelden ook de reguliere schoolregels.
 • Wij verwachten van kinderen respectvol gedrag. Merken we dat dit niet het geval is en uw kind regelmatig bij ruzies betrokken is, of zich niet aan onze regels houdt, dan nemen wij contact met u op.

Werkwijze voor ouders/verzorgers bij overblijven
• Als uw kind(eren) overblijft/overblijven, dan geeft u zelf of de oudere leerlingen (vanaf groep 3) dit aan op de deelnamelijsten die naast de ingang van elke klas zijn opgehangen. Deze regel is vooral belangrijk voor de jongste kinderen!
• U geeft tevens aan of uw kind zelf eten meeneemt of gebruik maakt van het lunch arrangement:
0 = eigen lunch en X= schoollunch
• De kinderen, die de schoollunch gebruiken, kunnen appelsap of melk te drinken krijgen. Wanneer uw kind gebruikmaakt van onze lunch en om welke reden dan ook geen melk of appelsap drinkt, schenken wij ook andere drank (bijv. (suikervrije) siroop of karnemelk).
• Kinderen met eigen lunch kunnen extra drinken krijgen.
• Wilt u geen snoep meegeven! Alle kinderen krijgen na het eten een ‘toetje’ van de overblijf. Dat kan variëren uit fruit, komkommer of ontbijtkoek.

Op het Startpunt is het mogelijk om over te blijven. Omdat wij graag willen dat het overblijven goed geregeld is kunnen alleen werkende ouders van de overblijfregeling gebruik maken. Overblijven gebeurt vrijwillig en tegen betaling, onder het motto, “Overblijven goed, maar alleen als het moet”!

Eet smakelijk!