Groep 1-2 C

Dit is de groep van juf Ineke en juf Berrie.
Juf Ineke is er op maandag, dinsdag en woensdag.
Juf Berrie is er op donderdag en vrijdag.