Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties een dag of een paar dagen van school wilt houden. Voor dit zogenoemde ‘extra verlof’ zijn regels opgesteld. In de Maassluis worden deze regels, zoals deze landelijk zijn vastgesteld, gehanteerd. In deze link kunt u lezen welke regels van toepassing zijn en hoe u extra verlof kunt aanvragen. Extra verlof mag alleen worden toegekend wanneer er sprake is van:

  • religieuze feestdagen;
  • gewichtige omstandigheden;
  • aard van het beroep van (één van) de ouders.

Leest u voor u dit verlofformulier invult de informatie over extra verlof goed door. Voor aanvragen tot en met 10 schooldagen levert u dit formulier in bij de directie. Voor aanvragen van meer dan 10 schooldagen levert u dit formulier in bij de leerplichtambtenaar.

In beide gevallen moet dit minstens 6 weken van tevoren (uitzondering is uiteraard een sterfgeval) en ten alle tijden met een bewijs van noodzaak.