Het is voor kinderen van gescheiden ouders wenselijk is dat gesprekken niet dubbel hoeven plaats te vinden. Dat vinden gelukkig veelal alle gescheiden ouders ook. Soms is het echter niet mogelijk om beiden bij het gesprek aanwezig te zijn door een conflictsituatie. Regelmatig voelt  de een zich dan ook niet door de ander vertegenwoordigd en is er behoefte aan een extra gesprek. Hier willen we bij uitzondering gelegenheid voor geven.

Wij hebben een richtlijn beschreven in het Protocol gescheiden ouders

Voor ouders in een dergelijke situatie kunnen we het volgende boek aanbevelen:Aan alle gescheiden ouders. Leer kijken door de ogen van je kind

Ook de website van Villa Pinedo geeft veel informatie.