We hopen dat u tevreden bent. Wanneer u dat niet bent willen we u vragen deze volgorde aan te houden om uw klacht bespreekbaar te maken.

Stap 1: u probeert de klacht op school op te lossen met de leerkracht en/of de directie.
Stap 2: u schakelt de contactpersoon van de school in.
Stap 3: u dient uw klacht in bij het bestuur van de Stichting.
Stap 4: u dient uw klacht in bij de externe vertrouwenspersoon van de Stichting.
Stap 5: u dient uw klacht in bij de landelijke klachtencommissie.

In deze bijlage vindt u de juiste namen en contactpersonen.