Integraal Kindcentrum Startpunt
Vincent van Goghlaan 2
3141 KS Maassluis
E Opvang: opvang.startpunt@wijzer.nu
T Opvang: 010-591 49 02

E School: ikcstartpunt-school@wijzer.nu
T School: 010 – 591 37 14

Heeft u vragen of wijzigingen over de opvang: plaatsing van uw kind(eren), betalingen e.d dan kunt u terecht op ons hoofdkantoor. Dit is tevens het adres van ons bestuur.

Wijzer in Opvang & Onderwijs
Burgemeester van Lierplein 77
3134 ZB Vlaardingen

Tel. nr. 010-5910581
Email info@wijzer.nu
Tel.nr. 010 593 74 59 (afdeling planning & plaatsing)
Tel.nr. 010 593 74 54 (afdeling financiële administratie)

Website Wijzer in Opvang en Onderwijs
Facebookpagina Wijzer in Opvang en Onderwijs

Samenwerkingspartners in ons gebouw:

Centrum voor Jeugd en Gezin

Logopedie: Kinderlogopedie Klaver 4

Diëtist: Marjolein de Nie 

Dislocatie 

De Prinses Christinaschool is in 2015 verder gegaan als Integraal Kind Centrum(IKC) met 2 locaties. Daarmee is de officiële naam Prinses Christina School verdwenen, terwijl we nog wel 1 team zijn. Zo werken diverse medewerkers op beide locaties, is er aansturing door 1 managementteam en worden ook diverse studiedagen samen gedaan om kennis te delen. Er zijn dus veel overeenkomsten en op kleine punten zijn we onderscheidend.

IKC Panta rhei, Dennendal 145

E Opvang: opvang.pantarhei@wijzer.nu
T Opvang: 010-593 83 79

E School: ikcpantarhei-school@wijzer.nu
T School: 010-591 78 58