Getrouwd!

Saskia van KuijenNieuwsberichten

Vandaag trouwde juf Mirjam met haar Coen.
Wat zijn ze mooi samen!!
Namens alle leerlingen, ouders en collega’s nogmaals van harte gefeliciteerd!