Wij vinden het belangrijk u te informeren over het onderstaande;

  • Wennen
  • Afmelden, ziekte en inentingen
  • Medicijngebruik
  • Verjaardag of andere vieringen
  • Startblokken
  • Opbrengstgericht werken
  • Warme overdracht, doorgaande lijn en samenwerking met scholen

Wennen
Als u uw kind heeft ingeschreven, maakt u met de pedagogisch medewerker afspraken over het wennen in de groep. Baby’s, peuters en kinderen hebben ieder hun eigen wenperiode. Over het algemeen went uw kind op de dag van de week dat hij of zij opgevangen zal gaan worden. Tijdens het wennen worden het eten en slapen meegenomen, zodat dit ook al eens gedaan is door uw kind.

Afmelden, ziekte en inentingen
Als uw kind later komt of helemaal niet kan komen, willen de pedagogisch medewerkers dat graag weten. Wij vinden het prettig als alle kinderen voor 9.30 uur binnen zijn, zodat wij kunnen beginnen aan ons dagprogramma. Ook als uw kind ziek is, meldt u dat zo vroeg mogelijk. De pedagogisch medewerkers vragen u dan ook waardoor uw kind ziek is in verband met besmettingsgevaar. Wordt uw kind door iemand anders opgehaald dan de ouders, dan horen wij dit ook graag vooraf.

Wordt uw kind ziek tijdens het verblijf op de opvang, dan wordt u gebeld zodra uw kind een temperatuur van 38,5 graden Celsius heeft. Als er symptomen worden opgemerkt die wijzen op een besmettelijke ziekte, zoals rode hond of waterpokken, wordt u gebeld en gevraagd om uw kind op te halen.

Bij de inschrijving vult u een inentingsformulier in. Krijgt uw kind nieuwe inentingen, dan geeft u die door aan de pedagogisch medewerkers, zodat altijd bekend is welke inentingen uw kind heeft gekregen.

Medicijngebruik
De pedagogisch medewerkers mogen geen koortsverlagende middelen toedienen. Gebruikt uw kind medicijnen op doktersrecept of slaapverwekkende hoestsiroop, dan vult u hiervoor een toestemmingsformulier in. Ook neemt u de gebruiksaanwijzing met de pedagogisch medewerker door.

Verjaardag of andere viering
Als uw kind jarig is of er een ander heugelijk feit is, wordt dit gevierd met uw kind. Als hij of zij dat wil, mag uw kind een traktatie uitdelen en krijgt hij of zij een cadeautje.

Startblokken
Samen met de basisschool werken wij regelmatig aan thema’s. Tijdens deze thema’s worden activiteiten aangeboden aan uw kind, die aansluiten op de verschillende ontwikkelingsgebieden van de kinderen. Hierdoor wordt het Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) aanbod optimaal benut, ook voor de kinderen die geen VVE verwijzing hebben. Ieder thema heeft een startactiviteit en een afsluiting, bijvoorbeeld het voorlezen van een boek, een rollenspel of andere activiteit. Vaak wordt er tijdens thema’s ook wat extra gedaan in de vorm van iets bakken, klaarmaken met de kinderen of iemand uitnodigen voor een activiteit (een verpleegkundige voor thema ziek zijn of een uitstapje naar bijvoorbeeld een dierenwinkel of supermarkt). Er wordt getracht in kleine groepjes te werken, zodat de kinderen meer aandacht krijgen. Uw kind wordt gestimuleerd mee te doen aan een activiteit, maar wordt niet verplicht. Hij of zij kan daardoor leren om keuzes te maken.

Opbrengstgericht werken
Wijzer in Opvang & Onderwijs zorgt ervoor, in het belang van het kind, het beste uit uw kind te halen door leer- en ontwikkelingsachterstanden in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken, te voorkomen of te beperken.

Er wordt bij het Startpunt dagelijks een logboek bijgehouden, waarop waardevolle informatie wordt genoteerd van die dag. Denk aan kansrijke momenten, bijzondere ontwikkelingen van een kind, overdracht bij brengen en halen, evaluatie van de activiteiten. Ook worden de activiteiten die wij aanbieden gekoppeld aan (onderwijs) doelen, zodat wij gericht een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van uw kind. Uiteraard is er ruimte om in te spelen op de behoefte van de kinderen.

De pedagogisch medewerkers maken gebruik van een vaste dagindeling. Het dagritme is een belangrijk instrument voor zowel het kind als de pedagogisch medewerker. Een goed dagritme zorgt voor overzicht en biedt een afwisselend programma waarmee tegemoet gekomen wordt aan de verschillende behoeften van de kinderen.

Warme overdracht, doorgaande lijn en samenwerking met scholen
De pedagogisch medewerkers vullen 6 weken voordat een kind 4 jaar wordt de warme overdracht in en mailen deze naar de school. Naast de warme overdracht worden ook de laatste 2 observaties meegestuurd. Er wordt contact opgenomen met de leerkracht, wanneer de pedagogisch medewerkers het belangrijk vinden om zaken toe te lichten. Wanneer een kind van de opvang naar onze school gaat, vindt er al eerder overdracht plaats in het 3+ overleg.