De MR van IKC Startpunt en IKC Panta Rhei bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding.
De MR houdt zich bezig met inhoudelijke onderwerpen betreffende de gang van zaken op school (schoolbeleid). Ieder jaar bespreken we o.a. de volgende onderwerpen: scholing MR, begroting, opvang, vakantierooster, invulling cao, taakbeleid, schoolplan, schoolgids, nascholing, en de formatie.

Na elke vergadering wordt er een notulen opgesteld. Bij de afronding van een MR-jaar (schooljaar) wordt er jaarverslag opgesteld. Dit jaarverslag is een samenvatting van de notulen van het afgelopen jaar. Het jaarverslag en de notulen staan op deze pagina.

Naast de jaarlijkse onderwerpen en het kritisch en opbouwend meedenken over het schoolbeleid worden indien nodig onderwerpen vanuit de MR-leden zelf op de agenda gezet. Heeft u zelf tips of aanbevelingen, dan zijn wij te bereiken via het volgende mailadres:

mr-startpuntpantarhei@wijzer.nu

U kunt als geïnteresseerde aanschuiven bij een vergadering. Wilt u dit van tevoren melden bij één van de MR-leden.
Maandag 29 januari 2018: 20.00 Panta Rhei
Dinsdag 20 maart 2018: 20.00 Startpunt
Maandag 14 mei 2018: 20.00 Panta Rhei
Dinsdag 12 juni 2018: 20.00 Startpunt

De personeelsgeleding:

Startpunt: Joey Kraan, Simone Noordzij en Jamie Heindijk

Panta Rhei: Carla Phaff en Silvia de Korte

De oudergeleding:

Startpunt: Mirjam Rietdijk (Daniel, groep 4b) en Marcel Klem (Sanne, groep 6/7b en Yfke, groep 4b)

Panta Rhei: Peter Gerritsen (Mea, groep 5/6d en Sil, groep 6/7d), Jeroen Nakken (Joeri, groep 6/7d) en Raymond Mol (Levi, groep 5/6d en Nova, groep 4d)

Jaarverslagen

1516 – jaarverslag MR

1617 Jaarverslag MR

Notulen 2017-2018

2017-09-05 Notulen MR

2017-10-09 Notulen MR